Tag: околна среда

Time currency, macroeconomics and environment

Предполагаеми ефекти на времевата валута върху макроикономиката Едно от предполагаемите свойства на валутата време е че ще бъде намален ръста на производството и количеството произвеждани стоки. Това се дължи на факта, че валутата време не позволява да има времеви милиардери – както бе споменато по-рано в рамките на 24 часа никой не може да работи…

Read the full article