Category: Uncategorized

Specification of time currency

Теоретичен и практичен вид Теоретичен вид Емитирането на валутата следва да се осъществява в следните стъпки: Първо Потребителят изработва определено време и докладва, че го е изработил (например 12 часа) и произвел дадена стока или услуга. Това време му се записва по сметката като емитирано и той разполага вече с него за да купува стоки…

Read the full article

Time currency, macroeconomics and environment

Предполагаеми ефекти на времевата валута върху макроикономиката Едно от предполагаемите свойства на валутата време е че ще бъде намален ръста на производството и количеството произвеждани стоки. Това се дължи на факта, че валутата време не позволява да има времеви милиардери – както бе споменато по-рано в рамките на 24 часа никой не може да работи…

Read the full article

Properties of the currency "Time"

Тъй като времето като валута не се използва за производството на стоки тук описаните аспекти са теоретични предположения, които следва да се проверят в практиката в разумно малки по размер предприятия и производства (експериментален характер на валутата) Основни свойства: подкрепа на регионалното производство естествен стимул за ефикасно, с по-малко време човешки труд, производство справедливо разпределение…

Read the full article