Категория: Uncategorized

Спецификация на валутата време

Теоретичен и практичен вид Теоретичен вид Емитирането на валутата следва да се осъществява в следните стъпки: Първо Потребителят изработва определено време и докладва, че го е изработил (например 12 часа) и произвел дадена стока или услуга. Това време му се записва по сметката като емитирано и той разполага вече с него за да купува стоки…

Прочети цялата статия

Времева валута, макроикономика и околна среда

Предполагаеми ефекти на времевата валута върху макроикономиката Едно от предполагаемите свойства на валутата време е че ще бъде намален ръста на производството и количеството произвеждани стоки. Това се дължи на факта, че валутата време не позволява да има времеви милиардери – както бе споменато по-рано в рамките на 24 часа никой не може да работи…

Прочети цялата статия

Свойства на валутата „Време“

Тъй като времето като валута не се използва за производството на стоки тук описаните аспекти са теоретични предположения, които следва да се проверят в практиката в разумно малки по размер предприятия и производства (експериментален характер на валутата) Основни свойства: подкрепа на регионалното производство естествен стимул за ефикасно, с по-малко време човешки труд, производство справедливо разпределение…

Прочети цялата статия