За нас

Кои сме ние?

На тази страница отправям покана за създаване на сдружение, което да развие идеята за използване на имeряемото време като валута на българска земя

Време като валута, що е то?

Времето като валута започва да използва през 1827г от Йосая Уарен в създадения от него магазин „Времеви Магазин Синсинати“ (Cincinnati Time Store). С времето се развива модерния вариянт „Времево Банкиране“ (Time Banking) в САЩ, Германия, Нова Зеландия, Великобритания и др., при който се обменят главно различен тип услуги, най-вече в социалният сектор

Мисия

Цели

Целите на сдружението следва да са:

  1. Създаване на членска маса, която желае да обменя продукти и услуги използвайки вложеното време на работниците като парична единица.
  2. Разпространение на идеята за използване на времето като парична единица
  3. Създаване на база данни и информационна система, които следят колко точно човешко време е нужно за производството на даден продукт; оценяването на възможността да се използва съществуващ софтуер за оптимизация на процесите в производството
  4. Изграждане на система за електронно разплащане с време.
  5. Сътрудничество с местни компании с две цели: първо – засичане на човекочасовете нужни за производството на продуктите им и второ – използване на информацията за оптимизиране на производствените им процеси
  6. Сътрудничество с чуждестранни сдружения за времеви валути с цел унификация на измерването и
Визия

В днешната среда, в която живеем големите банки отпечатват неконтролируемо пари, а централните банки нямат избор освен да пускат в обръщение (дигитално) големи суми към същите банки за да ги спасяват от собствените им грешки – „Прекалено голяма за да се провали“ (Too big to fail), че има нужда от алтернативни децентрализирани валути за умерен икономически растеж и контрол на банките. Считам, че човешкото време за разлика от други валути (криптовалути) е в достатъчна наличност за да задоволи нуждата на икономиката, като в същото време има физически лимит за пускането в обръщение на времева валута ( за 24 часа, теоретичния максимум е 24 часа, на практика 8 до 14 часа на човек)

Нашия Екип

Казвам се Александър Милев и към днешна дата не ми е известно да има други хора в България, занимаващи се с времеви валути.