Времева валута, макроикономика и околна среда

Предполагаеми ефекти на времевата валута върху макроикономиката

Едно от предполагаемите свойства на валутата време е че ще бъде намален ръста на производството и количеството произвеждани стоки. Това се дължи на факта, че валутата време не позволява да има времеви милиардери – както бе споменато по-рано в рамките на 24 часа никой не може да работи повече от 24 часа, което е и ограничителя за вкарване в обръщение на валутата. Предпочитаната форма на производство ще бъдат кооперативите, където широк кръг от лица произвежда нужните им стоки. В същото време се очаква ценообразуването да е такова, че с няколко часа работа на ден един човек да може да се изхранва, все пак най-богатите ще забогатяват едва с 14-16 часа на ден. Следователно ще се случи едно преразпределение на богатствата от горе на долу по пирамидата от статията „Структура на обществото“. Тъй като няма да има или ще бъде ограничена масовата истерия за произвеждане на все повече и повече (тъй като рекламните агенции ще работят също за време, което би трябвало да доведе до отлив на кадри от полето маркетинг), ще бъде ограничена и консумацията; алтернативно ще се произвежда по-качествено и/или ремонта на дадена стока ще е икономически обоснован, което от своя страна ще доведе до запазване на ресурси. Както бе споменато и по-рано при близка (времева) цена (разход) за производство на една и съща стока или услуга в различни региони (Китай-България) транспортът ще я оскъпява с всеки изминал километър до липса на конкурентоспособност в региона, който трябва да задоволява, ако се произвежда и там.

Околна среда

Всичко това ще доведе до освен до задоволяване на потребностите на най-бедните и до ползи за природата. Това е така защото най-големият замърсител е икономиката. Свиването ѝ ще доведе автоматично до по-малко замърсяване (Явно е че една икономика, която произвежда 0 стоки няма да замърсява; друг е въпросът, че не позволява и живота на хората). Транспортът също ще се оскъпи; като трябва да се има предвид, че корабите за контейнери, които внасят стоки от Китай карат на мазут и без филтри, което е също голямо замърсяване. Предположението, че ще е възможно да се изхранваме с 1-2 часа работа на ден ще доведе до положителна промяна в мисленето на обществото, а именно – няма да има това състезание и тази конкуренция да произведеш повече и повече (даже и като наемен работник) само за да оцелееш.

Забележка

Естествено, това се предположения, които трябва да се проверят в практиката. Това е и целта на този уебсайт – да основе сдружение, което да изгради смислена имплементация.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *