Спецификация на валутата време

Теоретичен и практичен вид

Теоретичен вид

Емитирането на валутата следва да се осъществява в следните стъпки:

Първо

Потребителят изработва определено време и докладва, че го е изработил (например 12 часа) и произвел дадена стока или услуга. Това време му се записва по сметката като емитирано и той разполага вече с него за да купува стоки и услуги в системата

Второ

Системата отчита произведената стока или услуга и я обявява като изработена и свободна за покупка за потребителите на системата.

Трето

Системата налага ограничение на потребителят да емитира нови часове (след емитирането на първите 12 часа) , докато не бъде извършена транзакция със стоката му (покупка). Това се въвежда с цел да ограничи емитирането на валута без реално произведени стоки или услуги.

Четвърто

При стоки или услуги, чиято особеност изисква по-голямо вложено време (земеделие, софтуер и др.) се определя смесена цена – време и конвертируема валута (например български лев) като част от крайната цена се измерва във време (часове, дни и т.н.), а другата се определя произволно от потребителя на пазарен принцип

Пето (алтернатива на точка четвърта)

За енергоемките стоки се въвежда по-висок таван на ограничението за емитиране на нови часове, като емитирането е например не по-голямо от 30% от крайната цена. Съгласно точка трета пълното емитиране се извършва след извършена транзакция.

Забележка

Точки четвърта и пета следва да задоволят производители с повече от един служителя.

Шесто

Системата води дневник на потребителите и техните сметки, емитираните от тях часове, произведените стоки или услуги, извършените от тях транзакции, като частта за стоките или услуги е публична.

Седмо

С цел на привличане на компании за системата, системата се предлага и във вариант без задължение за емитиране на часове, в който само се следи необходимите човекочасове за производството на дадена стока или услуга. На база на тази информация компаниите се сравняват и се откриват забавяния при производството в сравнение с други компании. Тази услуга може и да се заплаща с цел набиране на ресурс за сдружението.

Практичен вид

Приложение

По точки 1-7 се изработва приложение от две части – сървърно/централно и мобилно. Чрез мобилното приложение потребителите се регистрират (например с три имена, адрес на ел. поща, компания за която работят и псевдоним, който псевдоним е публичен ) и определят стоката или услуга, която произвеждат. Мобилното приложение има функция хронометър, която следи изработеното от дадения потребител време; функцията хронометър се пуска и спира ръчно от потребителя, като съгласно точка трета централното приложение емитира валутата към сметката му и налага ограничение (например 12 часа) за емитиране, докато друг потребител не закупи произведената стока или услуга, която транзакция се регистрира от централното приложение. След транзакцията – пълния размер на времевата цена се емитира по сметката на производителя и тече по-голямо ограничение за първично емитиране (например 12 + 1 час за всяка извършена транзакция). Транзакцията се осъществява чрез две мобилни приложения (например с QR-код).

Магазин

Централното приложение поддържа онлайн-магазин с всички произведени стоки и услуги и свързва потребителите помежду им. Този магазин се достъпва през мобилното приложение или е публичен.

Опити за фалшификация

При очевидни опити за фалшификация на процеса, например произведени стоки и услуги за които е било нужно време 18-24 часа в рамките на 24 часа (Физически, трудно постижимо за дълги периоди от време), системата маркира потребителите извършващи подобни транзакции и ги блокира или препраща на администратор от сдружението за по-нататъшни действия – запитване какво точно се произвежда и дали се произвежда (Забележка – все пак следва да се има предвид, че подобни фалшификации са ограничени и от конструкцията на валутата – за 24 часа не могат да бъдат емитирани повече от 24 часа; в същото време тази възможност представлява вид социална услуга, която позволява на нуждаещи се да потребяват в малки количества; пазарът също извършва корекции – явно при много по-висока крайна времева цена другите потребители ще се ориентират към други производители, освен ако качеството не е също много по-високо, което ще ограничи танзакциите).

Вариант за компании

Приложението се предлага и във вариант за компании, които желаят да оптимизират производството си от гледна точка вложено човешко време, но не желаят да продават продуктите си във времева валута. То е безплатно с цел популяризиране на системата или платено. Разполага със същите функционалности като обикновеното приложение но, ако участват в онлайн магазина – крайните цени са в конвертируема валута (български левове).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *